Disclaimer

 
Algemene voorwaarden per 1 mei 2020


Suzy Seeds is gespecialiseerd in de verkoop van cannabiszaden voor medicinaal gebruik. Conform het Amerikaanse concept promoten wij de teelt van zaden voor medicinaal thuisgebruik. Onze zaden zijn enkel voor eigen gebruik en voor kleinschalige hobby teelt. Het is verboden om cannabiszaden te gebruiken voor commerciële of grootschalige teelt. U kunt maximaal 30 zaden aankopen. Het plaatsen van meerdere orders in een korte periode > 30 is niet toegestaan. Mocht u ondanks deze beperkingen meer dan 30 zaden hebben aangekocht, dan zal uw order door ons niet worden verwerkt en worden geannuleerd. 

Het voorhanden hebben, invoeren en leveren van cannabiszaden is in Nederland vrijgesteld van wetgeving. De handel in cannabis zaden is duidelijk opgenomen in de nationale Opiumwetgeving.

Waarschuwing!

De wetgeving met betrekking tot cannabiszaden is in ieder land verschillend. Om deze reden adviseren we je altijd om in je eigen land, (ook in Nederland dus) navraag te doen naar de lokale wetgeving.

Soms is het mogelijk om vrijstelling te krijgen voor medicinale, industriële en agrarische toepassingen van cannabiszaden. In een aantal landen kan handel plaatsvinden zonder vergunning. Soms wordt er echter een vermelding verlangd in het geval dat er cannabiszaden geïmporteerd of geëxporteerd worden. Indien dit in jouw geval van toepassing is, stel ons dan ruimschoots van te voren op de hoogte.

In sommige landen is het onder alle omstandigheden verboden om cannabis te telen voor industriële en medicinale toepassingen.

Wij willen door het versturen van cannabiszaden de wet van geen enkel land schenden of overtreden. Wij leveren onze zaden met het voorbehoud, dat ze door derden niet in strijd met de toepasbare locale wet zullen worden toegepast. Wij wijzen er nadrukkelijk op dat iedereen die onze cannabiszaden koopt zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar (toekomstig) handelen. Suzy Seeds aanvaardt in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid.

Het is verboden om cannabis zaad te distribueren in en naar landen waar het bezit en/of het verhandelen van cannabiszaden illegaal is, bijvoorbeeld Australië, gedeelten van Azië, Noorwegen en elk ander land waar het verkeer van cannabiszaad als onwettig wordt beschouwd. Suzy Seeds geeft nooit toestemming tot het distribueren van zaden naar landen waar de handel in cannabis zaden verboden is. Indien je een bedrijf tegenkomt dat onze zaden wereldwijd verstuurd, raden we je aan niet tot aankoop over te gaan.

Prijswijzigingen voorbehouden.

 

Disclaimer

Het invoeren, voorhanden hebben en leveren van cannabiszaden is als gevolg van de Enkelvoudig V.N. Conventie betreffende verdovende middelen 1961 en geaffilieerde internationale verdragen vrijgesteld van regelgeving. In landen zoals Nederland is vrijheid van handelen met cannabiszaden duidelijk in de nationale Opiumwetgeving opgenomen.

Waarschuwing!


Helaas verschilt de regelgeving en de uitvoering ten aanzien van cannabiszaden vaak van land tot land. Om deze reden adviseren wij u dringend om navraag te doen betreffende de voor u van toepassing zijnde regelgeving.

De producent en de verkoper accepteren geen enkele verantwoordelijkheid voor het gebruik van deze zadensouvenirs door derden. Suzy Seeds wenst niemand aan te zetten tot handelen in strijd met de wet. Wij wijzen u er nadrukkelijk op, dat een ieder die onze zaden koopt zelf verantwoordelijk is voor zijn of haar (toekomstig) handelen. Suzy Seeds aanvaardt in dit opzicht geen enkele aansprakelijkheid. We zullen weigeren om cannabiszaden te leveren aan iedereen van wie we reden hebben om te geloven dat zij deze waarschijnlijk zullen ontkiemen en gebruiken voor de kweek van cannabis in landen waarin dit niet is toegestaan, zoals Rusland, Noorwegen en gedeelten van Australië. Informatie op deze website is slechts voor wetenschappelijke en/of educatieve referenties. Gebruik van deze informatie is verboden in landen waar het kweken van cannabis illegaal is.

De prijzen zijn actueel op het tijdstip van publicatie en zijn onderhevig aan verandering.

Plaats een reviewGratis Verzending

  • Anonimiteit
  • Kwaliteit
  • Veiligheid
  • Snelle Verzending
Copyright © 2013-2023 SuzySeeds.com. Alle rechten voorbehouden.