Problemen met Oogsten: Ziektes en schimmels

Ziektes

Planten zijn levend en ze blijven het beste gezond wanneer je ervoor zorgt dat alle klimatologische omstandigheden goed zijn. De belangrijkste factoren voor de groei van je cannabisplant heb ik al eerder genoemd, namelijk: lucht, licht en aarde. Daarnaast is het ook belangrijk om zo hygiënisch mogelijk te kweken. Toch kan het gebeuren dat je plant ziek wordt, zelfs mijn planten worden weleens ziek. Een veel voorkomende ziektevorm is gebreksziekte. De wietplanten komen dan iets tekort in hun voeding.

Kaliumtekort

Kalium komt in de hele plant voor en bestuurt allerlei processen in de plant (zoals de koolhydraathuishouding) en is nodig voor het transport van alle stoffen in de plant. Ook zorgt het voor de stevigheid en kwaliteit van de plant. Bij een kaliumtekort wordt de verdamping geremd, waardoor de temperatuur in het blad te hoog oploopt en de cellen verbranden.

Symptomen kaliumtekort Kaliumtekort treedt vooral op aan de randen van het blad (randjesziekte). Deze kunnen van kleur veranderen en afstervingsverschijnselen vertonen. Een kaliumtekort is onmogelijk vast te stellen op alleen uiterlijke symptomen, omdat dode bladranden ook kunnen optreden bij bijvoorbeeld een te lage luchtvochtigheid.

Oorzaken kaliumtekort:

 • Te weinig of verkeerde bemesting.
 • Telen op kalium fixerende grond.
 • Een overmaat aan zout (natrium) in het wortelmilieu.

Oplossingen kaliumtekort:

 • Voeding voor cannabisplanten gebruiken.
 • Zelf kalium toedienen.
 • Extracten van druifachtigen toedienen.

Suzy’s Tip: Voeg ook niet teveel kalium toe, want dit kan leiden tot zoutschade, calcium- en magnesiumtekort en verzuring van het wortelmilieu.

Fosfortekort

Fosfor is belangrijk voor de celverandering en de energieoverdracht in de plant. Het is een bouwsteen voor de celwanden, het DNA, eiwitten en enzymen. Vooral voor jonge planten is fosfor belangrijk. Symptomen fosfortekort Fosfortekort bij een cannabisplant kun je herkennen aan een kleine plant met paars/zwarte afstervende bladdelen die het blad vervormen en doen opkrullen. Oorzaken fosfortekort:

 • Te lage omgevingstemperatuur.
 • Te hoge pH-waarde.
 • Slechte plantenvoeding.

Oplossingen fosfortekort:

 • Bij een te hoge pH-waarde kun je het medium aanzuren met een verdunde oplossing van fosforzuur.

 Suzy’s Tip: Bemesten met fosfaathoudende meststoffen nadat een tekort is vastgesteld, geeft vaak nog weinig resultaat, omdat juist in de groeifase fosfor erg belangrijk is. Gebruik dus vanaf het begin goede grond en goede meststof. Fosfaathoudende meststoffen: guano, beendermeel, bloedmeel, thomasslakkenmeel en drijfmest.

Calciumtekort

Calcium is een onmisbaar element voor zowel planten als dieren. Het komt in de hele plant voor en is belangrijk voor veel processen, maar met name voor het groeiproces.

Symptomen calciumtekort Calciumtekort is het eerst zichtbaar in de oudere, bovenste bladeren. Deze zullen geel/bruine vlekken krijgen met een scherp bruin randje. De groei wordt vaak geremd en bij een ernstig tekort zullen de toppen klein blijven niet goed dichtgroeien.

Oorzaken calciumtekort:

 • Te weinig of verkeerde bemesting.
 • Telen op calcium fixerende grond.
 • Te veel ammonium, kalium, magnesium en/of natrium in het wortelmilieu.
 • Problemen met verdamping door een te hoge elektrische geleidbaarheid of een te hoge/lage luchtvochtigheid.

Oplossingen calciumtekort:

 • Start met goede, niet te zure, grond en de juiste voeding.
 • Bij een te hoge elektrische geleidbaarheid tijdelijk schoon water geven of spoelen.
 • Grond opwaarderen door middel van dolomiet, gips, kalikiezelkalk, magnesiakiezelkalk, thomasslakkenmeel, tripelsupersofaat of kalknitraat.
 • Via de voeding extra calcium toedienen met vloeibare kalkmeststoffen (zoals calciumnitraatoplossing).

Suzy’s Tip: Let goed op, want teveel calcium is ook niet goed voor je plant. Dit kan resulteren in een donkere plant, geremde groei en boor-, mangaan-, zink-, magnesium- en kopertekorten.

Zwaveltekort

Zwavel komt voor in de plant, in de zaden en in het celvocht. In de vorm van sulfaat vervult het een belangrijke rol in de grond en in de waterhuishouding van de plant. Wanneer je buiten teelt, zul je, doordat er zure regen valt, nooit een zwaveltekort hebben.

Symptomen zwaveltekort

Zwaveltekort is zichtbaar door lichtgroene/gele verkleuring die vaak het duidelijkst te zien is in de oudere bladeren.

Oorzaken zwaveltekort:

 • Een te hoge pH-waarde en veel kalk.
 • Verkeerde samenstelling van de voeding.

Oplossingen zwaveltekort:

 • Controleer de pH-waarde en verlaag deze indien nodig.
 • Dien anorganische meststoffen toe zoals epsomzout en kieseriet.
 • Dien organische mest toe zoals afgewerkte champignoncompost en dierlijke mest.

IJzertekort

IJzer is belangrijk voor de stofwisseling van de plant en de aanmaak van chlorofyl. IJzer is moeilijk opneembaar voor de plant en de plant kan dit alleen onder de juiste omstandigheden doen. Cannabisplanten hebben zelden tekort aan ijzer, alleen bij een snelle groei of hoge plantbelasting kan er een tijdelijk tekort optreden dat in principe vanzelf overgaat.

Symptomen ijzertekort
IJzertekort uit zich door een sterke vergeling van de jonge bladeren en groeischeuten tussen de nerven. Bij een ernstig tekort zullen ook de oudere bladeren en de kleinere nerven in het blad vergelen en afsterven.

Oorzaken ijzertekort:

 • De pH-waarde in het wortelmilieu is te hoog.
 • Veel zink en mangaan in het wortelmilieu.
 • IJzerconcentratie in het wortelmilieu is te laag.
 • De grond is te nat, waardoor zuurstofvoorziening in de wortel vertraagt.
 • Het wortelstelsel functioneert slecht door beschadigde, geïnfecteerde of afgestorven wortels.
 • Teveel licht bij het voedingsvat waardoor algengroei ontstaat (algen gebruiken ijzer) en ijzerchelaten worden afgebroken.

Oplossingen ijzertekort:

 • De pH-waarde in het wortelmilieu verlagen.
 • Bladbemesting met ijzerchelaat, oplossing van EDDHA-chelaten of EDTA-chelaten.
 • Temperatuur verhogen.
 • Toevoegen van organische mest zoals stalmest, kippenmest en champignoncompost aan het begin van de teelt.

Schimmels

Schimmels zijn erg gevaarlijk voor je cannabisplant. Ze kunnen de productie zowel kwantitatief als kwalitatief verminderen. In tegenstelling tot dierlijke plagen, kunnen schimmels je plant echt ruïneren. Schimmels hebben de plant namelijk niet nodig om te overleven. Schimmelsporen kunnen extreem lang actief blijven, niet alleen in de grond, maar ook op de muur, in kleding of in de lucht. Vooral verzwakte planten zijn gevoelig voor besmetting met een schimmel. Sommige schimmels zijn ook gevaarlijk voor de mens, omdat ze gifstoffen aanmaken die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid. Er zijn veel verschillende plant- en bodemschimmels. De bekendste schimmels zal ik uitgebreider beschrijven.

Pythium

Een veel voorkomende schimmelaandoening bij cannabisplanten is pythium. Deze schimmel veroorzaakt wortelrot en rot van het onderste deel van de stengel. Jonge plantjes en stekken zijn erg gevoelig over pythium. Bij ernstige aantasting door pythium krijgen planten 'omvalziekte'. Pythium is te herkennen door het bruin worden van de schors aan de voet van de stengel. In het begin is de bruine aanslag nog gemakkelijk te verwijderen, later gaat het rottingsproces steeds dieper in de voet van de plant verder.

Meeldauw

Meeldauw is een schimmel die erg vaak voorkomt op snelgroeiende planten en toprot kan veroorzaken. Bij een meeldauwaantasting is een wit/grijs schimmelpluis te zien op verschillende delen van de cannabisplant. Er wordt onderscheid gemaakt tussen echte meeldauw en valse meeldauw. Echte meeldauw is poederig en vormt schimmel op de bovenkant van het blad, terwijl valse meeldauw echte pluizen vormt aan de onderkant van het blad.

Botrytis

Ook botrytis is een schimmel die vaak voorkomt op snelgroeiende planten. Wanneer je plant is aangetast met botrytis zie je grijsblauwe pluizen op je cannabisplant. Deze schimmel maakt gebruik van beschadigingen die de teler (bewust of onbewust) aan zijn planten toebrengt.

Schimmels voorkomen (preventief)
Voorkomen is beter dan genezen, dus probeerde kans op een schimmelinfectie zo klein mogelijk te houden. Je kunt het risico op een schimmelinfectie verkleinen door zo hygiënisch mogelijk te telen, het klimaat rondom de planten goed te regelen, een zo constant mogelijke bodemtemperatuur, een goede luchtvochtigheid, door preventieve bespuiting uit te voeren of door via kruisingen de genen van de planten aan te passen. Preventief spuiten tegen schimmels doe je eens in de 5 tot 7 dagen.

Schimmels bestrijden (curatief)
Wanneer je cannabisplant toch is aangetast door een schimmel kun je deze op verschillende manieren bestrijden: natuurlijk, chemisch of dynamisch. Wanneer je de schimmels met een spray bestrijdt, is het van belang dat je je plant goed raakt en de bladeren van je plant van onder en van boven bespuit. De eerste week moet je dagelijks spuiten, daarna 2 tot 3 keer per week, afhankelijk van de aantasting. De aantasting van echte meeldauw kun je goed onder controle houden door de plant met een mengsel van melk en water bespuiten. De concentratie dienst minstens 10% te zijn, maar ook niet meer dan 30%, want dan heb je weer kans op andere schimmelvorming.

Je kunt je aangetaste plant ook behandelen met zwavel. Schimmelbestrijding met zwavel gebeurt door middel van zwavelverdampers. Zwavel werkt goed tegen meeldauw, maar pas op, want het is erg ongezond om zwavel te inhaleren. Andere nadelen zijn dat veel beestjes die schimmelwerend zijn ook doodgaan door de zwavel en dat er een laagje op je plant komt dat er niet makkelijk vanaf gaat. Voor de bestrijding van een bodemschimmel kun je het beste een wortelstimulator inzetten.

Plaats een reviewGratis Verzending

 • Anonimiteit
 • Kwaliteit
 • Veiligheid
 • Snelle Verzending
Copyright © 2013-2023 SuzySeeds.com. Alle rechten voorbehouden.