Low Rider Auto

W magazynie
SKU
B032
Low Rider Auto zosta³ opracowany dla ekstremalnie szybkiego wzrostu. Od nasiona do zbioru rozpiêtoœæ ¿ycia tej odmiany wynosi 8 do 9 tygodni. Pozostaje niska, oko³o pó³ metra, i jest najszybsz¹ i najbardziej zwart¹ roœlin¹ marihuany jak¹ mo¿esz uprawiaæ.
  • Typ Nasiona : Autoflowering
  • Czas kwitnienia : Krótki okres kwitnienia
  • Klimat: Umiarkowana / Kontynentalna
  • Plon: Medium
  • Wysokošć: Low
7,50 €
Low Rider Auto zosta³ opracowany dla ekstremalnie szybkiego wzrostu. Od nasiona do zbioru rozpiêtoœæ ¿ycia tej odmiany wynosi 8 do 9 tygodni. Pozostaje niska, oko³o pó³ metra, i jest najszybsz¹ i najbardziej zwart¹ roœlin¹ marihuany jak¹ mo¿esz uprawiaæ. Wygl¹d, smak i jakoœæ pasuj¹ do tych z innych szczepów. Low Rider Auto jest mieszank¹ ró¿nych odmian indica (w³¹cznie z William's Wonder i Northern Light) i meksykañskiej Ruderalis, która zapewnia samokwitnienie. To pewna i stabilna roœlina, która czyni to czego od niej oczekujesz.
Więcej informacji
Typ Nasiona Autoflowering
Czas kwitnienia Krótki okres kwitnienia
Sativa/IndicaGlóvnie Indica
KlimatUmiarkowana / Kontynentalna
TypeIndoor & Outdoor
Rosna Trudosci Sredni
PlonMedium
WysokošćLow
Działanie Euforyk, Twórczy, Podniesiony
Efekt medyczny Anxiety, Pain, Stress
Pochodzenie i genetyka Low Rider Auto zosta³ opracowany dla ekstremalnie szybkiego wzrostu. Od nasiona do zbioru rozpiêtoœæ ¿ycia tej odmiany wynosi 8 do 9 tygodni. Pozostaje niska, oko³o pó³ metra, i jest najszybsz¹ i najbardziej zwart¹ roœlin¹ marihuany jak¹ mo¿esz uprawiaæ. Wygl¹d, smak i jakoœæ pasuj¹ do tych z innych szczepów. Low Rider Auto jest mieszank¹ ró¿nych odmian indica (w³¹cznie z William's Wonder i Northern Light) i meksykañskiej Ruderalis, która zapewnia samokwitnienie. To pewna i stabilna roœlina, która czyni to czego od niej oczekujesz.
ProductionGdy tylko Low Rider Auto zakie³kuje, wyrasta garstka liœci i od razu zaczyna siê okres kwitnienia. To równie¿ powód, dla którego roœlina pozostaje taka niska i mo¿na j¹ tak szybko zbieraæ. Nie wymaga specyficznego cyklu naœwietlañ, podobnie siê miewa z wiêksz¹ lub te¿ mniejsz¹ iloœci¹ s³oñca. To powoduje ¿e jest idealn¹ roœlin¹ zarówno Indoor jak i Outdoor. Nie roœnie wysoka, wiêc mo¿esz ³atwo umieœciæ j¹ w doniczce na parapecie. Na dworze mo¿esz bez problemu zbieraæ plon kilka razy do roku. Dlatego te¿ jest to wspania³y wybór na twoj¹ pierwsz¹ uprawê, cokolwiek siê dzieje, ten szczep rozwija siê, kwitnie i jest gotowy do zbioru w mrugnieniu oka.
Charakter i smak Low Rider Auto ma s³odki zapach i zapewnia wyjštkowy dymek z mocnym i osza³amiajšcym smakiem, który od razu uderza do g³owy. Bardzo odurzajšcy. Uwa¿am Low Rider Auto jako przyjemnš odmianê do palenia w przerwie.
Cechy niezawodny i stabilny niewiarygodnie zwarty i szybkorosnšcy szczep
Suzy's tip Mo¿esz spokojnie uprawiaæ Low Rider Auto razem z innymi roœlinami przy hodowli Indoor. Pozostaje niski i nie potrzebujesz zmieniaæ czasu naœwietlania skoro i tak dobrze uroœnie.
Miesiąc zbiorów Listopad
Napisz własną recenzję
Napisz opinię o produkcie:Low Rider Auto
Twoja ocena
  • Anonimowość
  • Jakość
  • Bezpieczeństwo
  • Szybka Wysyłka
Copyright © 2013-2020 SuzySeeds.com. All rights reserved.